a

Latest Posts:

Sorry, no posts matched your criteria.

Follow Us:

Back To Top

Ster Century Cinemas Slovensko

Ster Century Cinemas Slovensko

Ster Century Cinemas je reťazec multikín, ktorý prevádzkuje niekoľko kín po celom Slovensku. Jeho pobočky sa nachádzajú v rôznych slovenských mestách, ako napríklad Košice, Prievidza, Žilina a Spišská Nová Ves. Ako spolupracujeme s týmto klientom?

Aktivity
  • Marketingová stratégia
  • Vyhľadávacia kampaň na Google
  • Správa sociálnych sietí (Facebook a Instagram)
  • Propagácia na sociálnych sieťach (Facebook a Instagram)
  • Tvorba a grafické spracovanie marketingových kampaní
  • Newsletter – emailová komunikácia
  • Budovanie značky

Klient:

Ster Century Cinemas Slovensko

Kategória:
Dátum:
0