a

Latest Posts:

Sorry, no posts matched your criteria.

Follow Us:

Back To Top

Súkromné gymnázium Futurum Košice

  /    /  Súkromné gymnázium Futurum Košice

Súkromné gymnázium Futurum Košice

Marketing prenikol všade! A školy nie sú dnes žiadnou výnimkou. S pribúdajúcimi trendami sú aj školy dnes miestom, ktoré by malo tvoriť svoj brand, históriu a vzťah s rodičmi či študentmi. My sme s naším klientom, súkromným bilingválnym gymnáziom FUTURUM, začali pracovať na rovnakom cieli: vytvoriť kvalitné a výnimočné gymnázium, kde je vyučovanie anglického jazyka na dennom poriadku. Naším cieľom bolo osloviť maximálne množstvo študentov, ktorí majú v záujme začať študovať na prestížnom košickom gymnáziu. Cieľ je daný, musíme len vytvoriť cestu ako na to. 🙂

#1 Marketingová stratégia

Na začiatku je potrebné poznať cieľ. Ten nám bol jasne komunikovaný a my sme začali spolu s klientom pracovať na tom, ako ho dosiahnuť. V prvom rade sme si povedali silné stránky nášho klienta a príležitosti, ktoré na trhu sú. Následne sme rozdelili našich študentov a ich rodičov do cieľových skupín s cieľom čo najlepšieho oslovenia. Vytvorili sme potrebné eventy v rámci roka, ktoré nám pomáhajú v nábore nových študentov, v komunikácii s nimi, zlepšovaní vzťahu a imidžu školy. Uvedomujeme si, že potreby každej skupiny študentov alebo ich rodičov sú iné. Študenti chcú trendovú a modernú školu, v ktorej sa budú cítiť ako vo vlastnej rodine a budú na ňu hrdí, zatiaľ čo rodičia hľadajú miesto pre svoje deti, kde nadobudnú to najlepšie vzdelanie.

#2 Webová stránka ako základný komunikačný kanál

Náš klient nemal vybudovaný základný komunikačný kanál v dnešnom svete, a to jedinečnú webovú stránku, ktorá by informovala potenciálnych študentov alebo ich rodičov o škole, jej učiteľoch, významných udalostiach či dni otvorených dverí na škole. Webovú stránku sme vnímali ako dôležitý komunikačný kanál, kde vieme komunikovať so širokou skupinou ľudí, a ktorá nám pomáha lepšie pochopiť ich potreby. Dnes presne vieme, koho naše gymnázium zaujíma, čo ľudia najviac vyhľadávajú a čo by sa chceli o ňom dozvedieť. Tým pádom sa vieme viac sústrediť na tieto body v budúcej komunikácii. Snažili sme sa zaujať študentov na sociálnych sieťach – Facebook a Instagram a na ich rodičov vo vyhľadávaní na Googli, či v zobrazovacej kampani. Každý študent či rodič, ktorý sa o nás dozvie, je dôležitý.

#3 Tvorba kampaní s prihliadnutím na cieľ

U nášho klienta je potrebné komunikovať v rámci školského roka kontinuálne s prihliadnutím na kampane, ktoré nám pomáhajú budovať brand, imidž a zároveň nárast počtu jeho študentov. Z toho dôvodu sme sa sústredili na viacero akcií rozvrhnutých počas celého roka, ktoré oslovujú širokú skupinu od najmenších žiakov základných škôl, až po študentov iných gymnázií a stredných škôl. Slogan „Buď aj Ty FUTURUM“ pre nás znamená, že ideme s dobou a snažíme sa budovať človeka, ktorý je moderný a dokáže obstáť v nástrahách dnešného sveta. Naše kampane ku dňu otvorených dverí, špeciálnemu eventu k záveru školského roka Akaduturu, či prípravným kurzom anglického jazyka môžete vidieť vo všetkých digitalných kanáloch.

#4 Vyhodnocovanie

Sme časovo a finančne ohraničení. Nemáme dostatok času a musíme byť efektívni. Z toho dôvodu veľmi dôkladne vyhodnocujeme, aké aktivity oslovili dostatočnú skupinu študentov a rodičov. Čo sa im páčilo a na čo reagovali? Chceme prinášať to, čo naša potenciálna skupina hľadá a zároveň vytvárať miesto, kde sú naši študenti úspešní a šťastní. Analyzujeme výsledky všetkých aktivít a robíme zmeny k tomu, aby sme počas nasledujúcich rokov boli ešte úspešnejší. Pravidelná komunikácia je základom a preto sa v pravidelných intervaloch stretávame s naším klientom a plánujeme ďalšie a ďalšie kroky. A čo je našou kontrolou? Počet žiakov navštevujúcich školu. Ten rastie, a my, rovnako ako aj klient, vieme, že sme obstáli.

Buď aj Ty FUTURUM!

Máte záujem o naše služby?

Napíšte nám pre konzultáciu zdarma.
Kontaktovať

Klient:

Futurum - súkromné gymnázium

Kategória:
Dátum:
0